Namn Tittel Telefon    
Andreassen, Svanhild Rekneskap 53 65 65 07 Bruker
Antonsen, Karin Skatt 53 65 65 12 Bruker
Eidsheim, Ove 53 65 65 02 ove pU#nKt eidsheim h#Os vindafjord pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Hallingstad, Linda Rekneskap 53 65 65 09 Bruker
Pedersen, Renate Controller 53 65 65 10 Bruker
Rosvoll, Gunnlaug Rekneskap 53 65 65 03 Bruker
Sandvik, Inger Olaug Skatt 53 65 65 08 Bruker
Selvåg, Svanhild E. Fakturering (komm.avgift) 53 65 65 11 Bruker

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering