Kommuneplan
Publisert 02.05.2017
Vindafjord kommune

 

Kommunestyret i Vindafjord vedtok i møte 04.04.2017, sak 017/17, «Kommuneplan for Vindafjord kommune 2017-2029 – Samfunnsdelen».

Publisert 27.06.2016

Formannskapet i Vindafjord vedtok i møte 09.02.2016, i medhald av plan- og bygningslova §§ 5-2 og 11-14, å legge forslag til kommuneplan for Vindafjord kommune 2016-2028 ut til høyring og offentleg ettersyn. Høyringsperioden var 14 mars 2016 - 13 mai 2016.

Publisert 11.05.2015

Kommunen skal ha ein samla kommuneplan som omfattar samfunnsdel med handlingsdel og arealdel.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering