Varsel om mindre endring av detaljregulering for Ølen kyrkjegard med tilkomst og parkering - PlanID 1160-17-02

Vindafjord kommune

 

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 blir det varsla om at Kommuneplanen 2017-2029 er vedtatt  i Vindafjord kommunestyre;  samfunnsdelen den 04.04.2017 og arealdelen  den 20.06.2017.

Bergsneset - oppstart juni 2017

 

Varsel om oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for industriområdet Bergsneset i Ølensvåg med tilgrensende sjøområder.

Planprogram for konsekvensutredning for sjøarealet og for del av landarealet som planlegges benyttet til delvis overbygget tørrdokk.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 blir det varsla om at Detaljregulering for gang- og sykkelveg Sandeid - Lærdal blei vedtatt i Vindafjord kommunestyre den 20.06.2017, K. sak 039/17.

Framlegg til Detaljregulering for Goavik hyttefelt, Skjold er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

Kommunal planstrategi for 2016-2019 blei vedteken i Vindafjord kommunestyre den 20.12.2016. 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering