Bustadsosial handlingsplan 2018-2022 - Høyring

Bustad i ei hand - Klikk for stort bilete

Vindafjord kommune varslar med dette at framlegg til Bustadsosial handlingsplan 2018-2022 (PDF, 6 MB) blir lagt ut til offentleg ettersyn, med frist for uttale 5. januar 2018.

Føremålet med planen er at Vindafjord kommune skal ha ein heilskapleg og overordna plan for det bustadsosiale arbeidet.

Framlegg til Bustadsosial handlingsplan (PDF, 6 MB) er sendt på offentleg høyring av OPOM - Utval for oppvekst og omsorg. Planen skal til ordinær politisk handsaming i februar 2018.

Vindafjord kommune inviterer her til å komma med uttale til planen, og oppmodar om ei snarleg tilbakemelding til postmottak@vindafjord.kommmune.no.

Merk innspelet "Uttale Bustadsosial handlingsplan 2018-2022". Frist for uttale er 5. januar 2018.

For spørsmål, ta kontakt med Mali Hjemdal på mali.hjemdal@vindafjord.kommune.no eller tlf. 53 65 65 64.  

Sist endra 29.11.2017
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering