Imsland, Ølmedal Camping - Varsel om igongsetting av reguleringsarbeid

Oppstartsvarsel - Ølmedal Camping - Klikk for stort bilete

 

I medhald av plan- og bygningslova §12-8 vert det med dette gjort kjent med oppstart av reguleringsarbeid for campingplass m.m. på vegne av Ølmedal Camping, v/Sverre Hustveit, 5583 Vikedal.

Planområdet omfattar deler av gnr. 83 bnr. 3, - med avgrensing som går fram av vedlagt kart datert 20.12.17. I kommuneplanen er det i hovudsak sett av som byggeområde Camping.

Varsel om planarbeid er tilgjengeleg på Vindafjord kommune sine nettsider www.vindafjord.kommune.no og Norconsult sine nettsider www.norconsult.no/aktuelt/kunngjoringer.  

Innspel til planarbeidet kan sendast til Norconsult AS avd. Ryfylke, Lagarhusvegen 5, 4230 Sand eller på e-post til norconsult.ryfylke@norconsult.com innan 09.02.2018.

Spørsmål kan rettast til Arne Espeland tlf. 970 10 254 / arne.espeland@norconsult.com

Sist endra 09.01.2018
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering