Vikedal, Søndenåfeltet bustadområde - Offentleg ettersyn

Forslag til Detaljregulering for Søndenåfeltet bustadområde – reguleringsendring, Vikedal er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

 

Eventuelle merknader til planforslaget må sendast skriftleg til Vindafjord kommune, Eining Areal og forvaltning, Østbøvegen 2, 5585 Sandeid eller landbruk@vindafjord.kommune.no innan 07.05.18.

Saksdokumenta ligg vedlagt her eller kan sjåast på Teknisk bygg i Sandeid.

Det er og mogeleg å sjå planen digitalt i planinnsyn.

Sist endra 23.03.2018
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering