Vindafjord kommune

 

Grunna redusert kapasitet på byggesak må vi i ein periode avgrense opningstidene på telefon og frammøte.

I veke 50 og veke 51 er det opent måndag og torsdag kl 08-1530.

Vindafjord kommune

 

Etter-registrering avløysing - hugs fristen 10. januar 2018.

– gå inn på denne linken for å etter registrere dokumenterte utgifter til avløysing

Vindafjord kommune

Kommunestyret har møte på rådhuset tysdag 19. desember kl. 1630.
 

Saksdokumenta er utlagde til ettersyn ved Servicetorget i rådhuset, på biblioteket og på kommunen si heimeside under menyvalet: Politikk og Politiske møte.

 

  

Vindafjord kommune

Gruppemøta før møte i Kommunestyret tysdag 19. desember vert haldne torsdag 14. desember slik:
Sp, Krf, SV og Ap   på rådhuset kl. 1800.
H, Frp og BBL        på rådhuset kl. 1900.
V                            på Omega    kl. 1900. 
 

Vindafjord kommune

BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 – 2021 (PDF, 14 MB)

TAKSTHEFTE FOR KOMMUNALE VARER OG TENESTER I 2018 (PDF, 2 MB)

Formannskapet sitt forslag til ovannemnde er utlagt til gjennomsyn i tida frå 05.12.17 til og med 18.12.17
Du finn også dokumenta i papirform på servicetorget, rådhuset

Dersom det er spørsmål til budsjettforslaget, ta kontakt med servicetorget på tlf. 53656565 for avtale.

 

Ølen, 30. november 2017

 

Ole Johan Vierdal

ordførar

 

Ut på tur i Vindafjord 2017

Ut på tur i Vindafjord 2017 vart avslutta 1.november.
Samla er det registrert fleire tusen noteringar ved turmåla i Vindafjord.

Turgåerane er i alle aldrar og kjem i hovudsak  frå  Haugalandet og Sunnhordaland, men og andre plasser i landet og utlandet

Vindafjord planlegg oppstart av Ut på tur i Vindafjord 2018 til mars neste år.

Vindafjord kommune

Rådmannen sitt forslag til budsjett for 2018, samt økonomiplanen for 2018-2021. (PDF, 2 MB)
Du kan sjå sjølve framlegginga på vårt kommune-TV på denne lenka:

https://vindafjord.kommunetv.no/bruker/

Legevakt-logo

 

Alle kommuner i Noreg har ei legevaktordning for øyeblikkeleg helsehjelp heile døgnet. Ring 116 117 for å kome i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppheld deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

 

Kyr på beite

 

Årets andre eksemplar av Vindafjordbruket er her.

Vindafjord kommune

Ønskjer du å jobbe medan du tar utdanning som sjukepleiar, vernepleiar eller helsefagarbeidar?

Me kan tilby nye gode stipendordningar i pleie- og omsorgstenesta i Vindafjord kommune, både for studentar (PDF, 381 kB)og elevar (PDF, 382 kB).

Ta kontakt med
Evelyn Alvseike, Ølen omsorgssenter: evelyn.alvseike@vindafjord.kommune.no
Anna Steinsland, Vindafjordtunet: anna.steinsland@vindafjord.kommune.no

Vindafjord kommune

MMR-vaksine før reisa?
Siste nytt og utfyllande informasjon:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/mmr-for-reisen/

Har du spørsmål vedrørande dette, ta kontakt med Vindafjord helsestasjon
Tlf 53655560/92482820
Eller mail:
Helsestasjon@vindafjord.kommune.no

 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering