Vatn og avlaup

Vatningsforbodet i Vikedal, Vats og Skjold gjeld ikkje lenger.

 

 

 

Skilt

Entreprenørselskapet Risa informerer om at det i samband med ny gang- og sykkelveg i Ølensvåg, kan bli arbeid nokre netter i juni-juli. Dette kan medføra støy. Meldinga gjeld heile strekninga Ølensvåg - Ølen.

Skjold Områdebilete 1

Vindafjord kommune har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ) om løyve til auka uttak av drikkevatn til Skjold vassverk frå Holmavatn.

 

Ut på tur i Vindafjord 2018

Alle turmåla til Ut på tur i Vindafjord 2018 er nå tilgjengelege og har bok med kodeord på plass ved turmålet.

Vindafjord kommune

Kommunestyret har i møte den 19.12.2017 vedteke ei kontorjustering av eigedomsskattegrunnlaget  på fast eigedom i Vindafjord kommune med verknad frå 01.01.2018 med 3,5 %, jf eigedomsskattelova  § 8 A-4 (1). 

 

Sjoargata

Oversikt over tiltak, vedteke 28. november 2016 av Utval for drift , utvikling og kultur i Vindafjord kommune finn de her: (PDF, 22 kB) 

Vindafjord kommune

MMR-vaksine før reisa?
Siste nytt og utfyllande informasjon:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/mmr-for-reisen/

Har du spørsmål vedrørande dette, ta kontakt med Vindafjord helsestasjon
Tlf 53655560/92482820
Eller mail:
Helsestasjon@vindafjord.kommune.no

 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering