Vindafjord kommune

Kontrollutvalet har møte onsdag 3. mai kl. 1500 på rådhuset.

Saksdokumenta er utlagde til gjennomsyn ved servicetorget. 

 

Ut på tur i Vindafjord 2017

Alle turmåla til Ut på tur i Vindafjord 2017 er nå tilgjengelege og bok med kodeord på plass.
Ynskjer alle turgåerar god tur og god påske.

Lam

 

Årets første eksemplar av Vindafjordbruket er her.

Vindafjordtunet

Utval for oppvekst og omsorg har vedtatt å leggja framlegg til «Kommunal forskrift om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskild tilrettelagt for heildøgns tenester – ventelister og kriterier» ut på høyring.

Jente i barnehage

Søknadsfristen er 1. mars 2017 for dei som ynskjer plass i barnehage frå barnehageåret 2017-2018. Søknadsfristen gjeld også dei som rett på barnehageplass når dei fyller 1 år seinare på hausten 2017.

 

Gnisten - Vindafjord arbeids- og aktivitetssenter

Måndag 23.januar var det første arbeidsdag i nye lolaler for Gnisten - Vindafjord arbeids- og aktivitetsenter.
(Tidl Vindafjord Aktivitetshus)
Dei har den siste tida hatt drifta si i midlertidige lokaler i Ølen etter at det gamle lokalene blei revet i nov 2015.

Nå er dei tillbake i Sandeid, Sandeidvegen 792.
Velkommen innom for å sjå deg rundt eller kjøp av produkter.

Offisiellopning i mars.

 

 

 

Løvetann

AVLASTNINGSHEIM
Vindafjord kommune søkjer etter avlastningsheim for autistisk gut i barnehagealder. Han har pr i dag ikkje verbalt språk, men kommuniserer med bilete.
Han treng ein familie som kan gje han forutsigbarhet, trygge rammer og støtte til utvikling.
Ønskjer familie, gjerne med større barn. Behov for avlastning ei helg pr mnd, men startar opp med timar på dagtid på laurdag med auke etterkvart. Godgjerdsle og utgiftsdekking etter kommunen sine takstar.
Dersom interessert ring Nina Haslemo, tilrettelagte tenester, tlf 53 65 56 23/ 95 40 72 43 eller send mail: nina.haslemo@vindafjord.kommune.no

STØTTEKONTAKT
Eining tilrettelagde tenester søkjer etter mann i 50 åra som kan tenkje seg å bruke litt av tida si til å vera støttekontakt. Du må lika å gå tur, samt ha lyst til å vera med på kino og bowling.
Godgjerdsle etter kommunen sine takstar.
Ta kontakt med Nina Haslemo, tlf 53 65 56 23/95 40 72 43 eller mail: nina.haslemo@vindafjord.kommune.no dersom interesse eller for meir informasjon.

 

Sjoargata

Oversikt over tiltak, vedteke 28. november 2016 av Utval for drift , utvikling og kultur i Vindafjord kommune finn de her: (PDF, 22 kB) 

Søndenåneset tømmerkai i Vindafjord

 

6. januar vert tømmerkaia på Søndenåneset i Vikedal opna. Stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal (KrF) og ordførar Ole Johan Vierdal (Sp) er blant dei som deltar på opninga.

Gutt badar

Helsestasjonane i Etne og Vindafjord inviterar til gratis førstehjelpskurs tysdag 29. november kl.19.30.

Måneblad

 

Det vert arrangert gratis datakurs for eldre og funksjonshemma i Vindafjord.
Kursinnhald er: Nettbrett/PC, e-post, nettbank, enkel nettsøking og biblioteket sine digitale løysingar.


Kurset vert arrangert på fylgjande stader med oppstart slik:
Vindafjord rådhus, Ølen          torsdag  24. november kl. 1200.
Vikedal skule                           måndag 28. november kl. 1800.
Vats skule                                tysdag   29. november kl. 1800.
Skjold skule                             onsdag  30. november kl. 1800. 

Kurset er gratis!
Kurshaldar er Mona Jacobsen.

Påmelding til sentralbordet på telefon 53 65 65 65 seinast innan fredag 18. november.
Behov for transport må du gi beskjed om ved påmelding.

Arrangør er Rådet for eldre og funksjonshemma i Vindafjord.

 

 

 

Løvetann

Vindafjord kommune tilbyr gratis HPV vaksine til kvinner født 1991 og seinare

Alle kvinner født 1991 og seinare får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit to-årig vaksinasjonsprogram. HPV-vaksine har vore ein del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Tilbodet gjeld for alle som oppheld seg i kommunen, du treg ikkje å vera folkregistrert i Vindafjord.  Oppstart av programmet vert i november 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder.

For meir informasjon: www.fhi.no/hpv-vaksine

Påmelding:
Vaksinasjon vil foregå på helsestasjon i Vindafjord med oppstart:
7.november    kl.17.00-19.00.
10.november kl. 17.00-19.00

Vaksinen må bestillas på førehand, så dei som ynskjer vaksinen må ta direkte kontakt med helsestasjonen for påmelding så snart som mogleg.

Ta kontakt med oss på telefon 995 70 968 / 53 65 55 70.

E-post: helsestasjon@vindafjord.kommune.no

Me oppdaterar med tala når dei kjem inn. 

Dette er resultatet frå Vindafjord kommune. 
Valet i etne kan du sjå resultatet på hos 
www.etne.kommune.no
 

Rosa fjellblomst

Vindafjord kommune har teke i bruk varslingssystemet Varsling24: http://varsling24.no/. Ein kan også få talemelding til fasttelefon eller e-post.

Systemet er integrert med eit kartsystem, som gjere at me kan varsla innbyggerane i eit geografisk område. Viss du ikkje får varsel, men veit at naboane har fått, kan du sjekka og leggja deg til i desse registera: http://www.varslemeg.no/  eller http://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon 

kommunestyremøteLive.JPG

Frå no av vil alle kommunestyremøter sendast direkte på nett.

Du kan sjå direkte, eller tidligare møter på http://vindafjord.kommunetv.no

 

Ut på tur i Vindafjord 2016

 

 

"Ut på tur i Vindafjord 2016" er nå klare med brosjyre. 9 turmål er klare til å gå fom 19.mars og varer ut oktober. Det kan vere mykje snø på enkelte turmål nå i starten, så folk må tenke seg om kvar dei skal gå. Dersom ikkje turen er klar nå i starten, vil det stå på oppslagstavla.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering