Høyring - rett til opphald i sjukeheim m.m

Vindafjordtunet - Klikk for stort bilete

Utval for oppvekst og omsorg har vedtatt å leggja framlegg til «Kommunal forskrift om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskild tilrettelagt for heildøgns tenester – ventelister og kriterier» ut på høyring.


Framlegget er lagt ut på rådhuset, Ølen omsorgssenter, Vindafjordtunet og på kommunen si heimeside.

Eventuelle merknader til framlegget må sendast skriftleg til Vindafjord kommune, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen, eller til postmottak@vindafjord.kommune.no seinast innan 30. mai 2017. 

Forskrifta (DOCX, 51 kB)

Sist endra 03.04.2017
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering