Vindafjord Kommune Skilt 5
Vindafjord kommune er ein kommune på 620 km2 som ligg på halvøya Haugalandet i Nord Rogaland.
 

Vindafjord Kommune Skilt 5

Det er 9 Grendeutval i Vindafjord.

Rosemalaren i Ølen 7

 Det fins mange stadar for overnatting, møtevirksomhet og meir i kommunen, me har laga ei enkel oversikt.

Vatn og avlaup

Både innanfor kommunale tenester og i private bedrifter er det stor sjanse for at du finn noko som passar for deg!

Blåbærlyng

Vindafjord kommune har 9 levande bygder med stort engasjement frå innbyggjarane.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Service- og fellestenester
Login for redigering