Vakttelefonar

Nasjonale nødnummer


Brann: 110

Politi: 112

Ambulanse: 113

Lokale nødnummer


Brannvakt - 24-timars vakt: 489 99 748
Brenning av bål skal skje i høve gjeldande reglar og forskriftar. Registrering av bålbrenning må gjerast i dette skjemaet. Ein får ikkje ei tilbakemelding, det er kun ei registrering for branntenesta.

Legevakt: 116 117

Vakttelefon drift, vatn og kloakk: 480 99 253

Lensmannen i Vindafjord: 53 76 63 00

Viltnemnd (Erling Lien) - ved påkjørsel av vilt: 53 76 81 30 / 482 58 544

Veterinærvakt: 52 76 12 11

Vakttelefon barnevern: 90 17 05 91 
Vakta er i beredskap etter ordinær kontortid alle kvardager. I helger og helligdagar er beredskapen tilgjengeleg heile døgnet.

Tøming av septiktank og tett tank: 98 29 83 33 (SJT) eller 52 76 50 50 (HIM på dagtid)

Sist endra 14.02.2018
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering